O Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Szeliga z siedzibą w Namysłowie jest dynamicznie rozwijającą się Kancelarią świadczącą usługi prawne o szerokim zakresie, obejmującym kompleksową obsługę prawną Klientów indywidualnych oraz  przedsiębiorców, w tym podmiotów z branży rolno-spożywczej na terenie Polski, w tym rolników prowadzących gospodarstwa rolne, grup producenckich i innych podmiotów z branży rolno – spożywczej.

Atutem Kancelarii jest kompleksowość obsługi Klienta oraz długoletnie doświadczenie zdobyte w wyniku obsługi prawnej wielu Klientów indywidualnych w sprawach z zakresu prawa cywilnego, spadkowego i rodzinnego, przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego, prawa spółek i prawa zamówień publicznych, a także Klientów z szeroko pojętej branży rolno-spożywczej.

Kancelaria zapewnia swoim Klientom bezpieczeństwo prawne oraz zachowanie tajemnicy zawodowej. Szczególnie istotny jest dla nas kontakt z Klientami, wyrażający się bezpośrednio w informowaniu ich o stanie powierzonych spraw  oraz w ścisłej współpracy celem wypracowania rozwiązań zgodnych z ich oczekiwaniami.

Obsługa prawna Klientów Kancelarii jest zindywidualizowana w zależności od potrzeb danego podmiotu. Kancelaria świadczy pomoc prawną w formie stałej obsługi prawnej, bieżących zleceń, porad prawnych lub zastępstwa procesowego.